אודות

נעים להכיר

רוז הפקות

underline-img
image

אורן ותומר רוזנק הקימו את חברת רוז הפקות אירועים עם חזון: “להפיק אירועים בקונספט ייחודי תוך יצירת אווירה שונה ומיוחדת ולספק תוכן איכותי המשתנה מאירוע לאירוע בהתאם לאופי הלקוח ורצונו”.

המוטו שלנו הינו “האירוע שלך הוא המומחיות שלנו” ואחרי מאות רבות של אירועים מוצלחים והמלצות רבות מחברות מהמובילות במשק ומלקוחות פרטיים ברשותנו ידע וניסיון נרחב בהפקות אירועים עסקיים ופרטיים ובהפקות ייחודיות.

חברת רוז הפקות אירועים הוקמה לפני למעלה מ-13 שנים, והינה חברת הפקות עתירת ניסיון המעניקה לכם הזדמנות לחוות את תהליך תכנון האירוע והפקתו בצורה רגועה ונינוחה כבר מהרגע הראשון, כאשר אתם סמוכים ובטוחים שהאירוע נמצא בידיים טובות ומקצועיות !

חברת רוז הפקות אירועים מתמחה בהפקת אירועים פרטיים ואירועים עסקיים, אירועי קונספט ייחודיים, אירועים לעובדי החברה, ללקוחות או לספקים, כנסים, אירועי השקה, נופשים ועוד. אנו מתמחים בהפקת אירועים יוקרתיים, אירועים בחוף הים, מסיבות ונשפים שנתיים, כנסים, ערבי השקה, מסיבות גיבוש, ימי כיף ועוד.

חברתנו נותנת לכל לקוח ייעוץ מקצועי ואישי תוך שימת דגש על סוג האירוע, אופיו המיוחד לכל לקוח ומסגרת התקציב.שלב אחר שלב, אנו מלווים אתכם באופן אישי עד להתגשמות האירוע המוצלח שלכם.

בחברתנו מפיקי אירועים מקצועיים ויצירתיים, התורמים לאיכות ההפקה וליצירת האירוע המושלם עבורכם.

חברת רוז הפקות אירועים מספקת, מלבד השכרת האתר הנבחר לאירוע, מבחר של שירותים נלווים במגוון מחירים: שירותי קייטרינג, שירותי בר, שירותי מוסיקה והגברה, עיצוב האירוע, צילום ועוד המון אטרקציות שונות ומיוחדות.

Oren and Tomer Rozank founded Rose Event Productions with a vision: “Produce events with a unique concept while creating a different and unique atmosphere and providing quality content that varies from event to event according to the nature of the client and his wishes.”

Our motto is “Your event is our specialty” and after many hundreds of successful events and many recommendations from leading companies and private clients we have extensive knowledge and experience in business and private event productions and unique productions.

Rose Event Productions was founded over 13 years ago, and is an experience-producing company that gives you the opportunity to experience the event planning and production process in a relaxed and relaxed way from the very first moment, when you are confident that the event is in good hands and professional!

Rose Event Productions specializes in producing private and business events, unique concept events, corporate employee events, customers or suppliers, conferences, launch events, vacationers and more. We specialize in producing upscale events, seaside events, annual parties and banquets, conferences, launch evenings, consolidation parties, fun days and more.

Our company gives each client professional and personal advice with an emphasis on the type of event, its special character for each client and the budget framework. Step by step, we personally accompany you until your successful event is realized.

Our company produces professional and creative events that contribute to the quality of production and creating the perfect event for you.

Rose Event Productions provides, besides renting the selected site for the event, a selection of related services at a variety of prices: catering services, bar services, music and amplification services, event design, photography and lots of different and special attractions.

image
image

أسس Oren and Tomer Rozank Rose Event Productions برؤية: “أنتج أحداثًا بمفهوم فريد مع خلق جو مختلف وفريد ​​وتوفير محتوى عالي الجودة يختلف من حدث إلى آخر وفقًا لطبيعة العميل ورغباته.”

شعارنا هو “الحدث الخاص بك هو تخصصنا” وبعد مئات الأحداث الناجحة والعديد من التوصيات من الشركات الرائدة والعملاء من القطاع الخاص ، لدينا معرفة واسعة وخبرة في الأعمال التجارية وإنتاج الأحداث الخاصة والإنتاجات الفريدة.

تأسست Rose Event Productions منذ أكثر من 13 سنوات ، وهي شركة منتجة للخبرة وتمنحك الفرصة لتجربة تخطيط الحدث وعملية الإنتاج بطريقة مريحة ومرتاحة منذ اللحظة الأولى ، عندما تكون واثقًا من أن الحدث في أيد أمينة والمهنية!

تتخصص Rose Event Productions في إنتاج الأحداث الخاصة والتجارية ، والأحداث ذات المفاهيم الفريدة ، وفعاليات موظفي الشركات ، والعملاء أو الموردين ، والمؤتمرات ، وفعاليات الإطلاق ، والمصطافين والمزيد. نحن متخصصون في إنتاج أحداث راقية ، أحداث على شاطئ البحر ، حفلات سنوية وحفلات ، مؤتمرات ، أمسيات الإطلاق ، حفلات التوحيد ، أيام ممتعة وأكثر.

تقدم شركتنا المشورة المهنية والشخصية لكل عميل مع التركيز على نوع الحدث وشخصيته الخاصة لكل عميل وإطار الميزانية. خطوة بخطوة ، نرافقك شخصياً حتى يتحقق هذا الحدث الناجح.

تنتج شركتنا الأحداث المهنية والإبداعية التي تسهم في جودة الإنتاج وخلق الحدث المثالي بالنسبة لك.

توفر Rose Event Productions ، بالإضافة إلى استئجار الموقع المحدد للحدث ، مجموعة من الخدمات ذات الصلة بمجموعة متنوعة من الأسعار: خدمات تقديم الطعام وخدمات البار وخدمات الموسيقى والتضخيم وتصميم الأحداث والتصوير الفوتوغرافي والكثير من أماكن الجذب المختلفة والخاصة.

Орен и Томер Розанк основали Rose Event Productions с видением: «Создавайте мероприятия с уникальной концепцией, создавая уникальную атмосферу и предоставляя качественный контент, который варьируется от события к событию в зависимости от характера клиента и его пожеланий».

Наш девиз: «Ваше мероприятие – наша специальность», и после многих сотен успешных мероприятий и множества рекомендаций от ведущих компаний и частных клиентов мы обладаем обширными знаниями и опытом в сфере производства деловых и частных мероприятий и уникальных постановок.

Компания Rose Event Productions была основана более 13 лет назад и является компанией, производящей опыт, которая дает вам возможность испытать процесс планирования и производства мероприятий в непринужденной и непринужденной обстановке с самого первого момента, когда вы уверены, что это событие в хорошие руки и профессионал!

Rose Event Productions специализируется на проведении частных и деловых мероприятий, уникальных концептуальных мероприятий, корпоративных мероприятий для сотрудников, клиентов или поставщиков, конференций, презентаций, отдыхающих и многого другого. Мы специализируемся на производстве высококлассных мероприятий, приморских мероприятий, ежегодных вечеринок и банкетов, конференций, вечеринок, вечеринок, веселых дней и многого другого.

Наша компания дает каждому клиенту профессиональные и личные консультации с акцентом на тип мероприятия, его особый характер для каждого клиента и рамки бюджета. Шаг за шагом мы лично сопровождаем вас, пока ваше успешное мероприятие не будет реализовано.

Наша компания проводит профессиональные и креативные мероприятия, которые способствуют повышению качества продукции и создают идеальное событие для вас.

Rose Event Productions предоставляет, помимо аренды выбранного места для мероприятия, широкий выбор сопутствующих услуг по различным ценам: услуги общественного питания, услуги бара, музыкальные и усилительные услуги, дизайн мероприятий, фотосъемка и множество различных и специальных аттракционов.

image
image

Oren et Tomer Rozank ont ​​fondé Rose Event Productions avec une vision: “Produire des événements avec un concept unique tout en créant une atmosphère différente et unique et en fournissant un contenu de qualité qui varie d’un événement à l’autre selon la nature du client et ses souhaits.”

Notre devise est «Votre événement est notre spécialité» et après plusieurs centaines d’événements réussis et de nombreuses recommandations de grandes entreprises et de clients privés, nous avons une connaissance et une expérience approfondies dans les productions d’événements professionnels et privés et les productions uniques.

Rose Event Productions a été fondée il y a plus de 13 ans et est une entreprise productrice d’expérience qui vous donne l’opportunité de découvrir le processus de planification et de production d’événements de manière détendue et détendue dès le premier moment, lorsque vous êtes sûr que l’événement est entre de bonnes mains et professionnel!

Rose Event Productions se spécialise dans la production d’événements privés et d’affaires, d’événements de concept uniques, d’événements d’employés d’entreprise, de clients ou de fournisseurs, de conférences, d’événements de lancement, de vacanciers et plus encore. Nous nous spécialisons dans la production d’événements haut de gamme, d’événements balnéaires, de fêtes et banquets annuels, de conférences, de soirées de lancement, de fêtes de consolidation, de journées amusantes et plus encore.

Notre entreprise donne à chaque client des conseils professionnels et personnalisés en mettant l’accent sur le type d’événement, son caractère particulier pour chaque client et le cadre budgétaire. Pas à pas, nous vous accompagnons personnellement jusqu’à la réalisation de votre événement réussi.

Notre entreprise produit des événements professionnels et créatifs qui contribuent à la qualité de la production et créent l’événement parfait pour vous.

Rose Event Productions fournit, en plus de la location du site sélectionné pour l’événement, une sélection de services connexes à une variété de prix: services de restauration, services de bar, services de musique et d’amplification, conception d’événements, photographie et de nombreuses attractions différentes et spéciales

Oren y Tomer Rozank fundaron Rose Event Productions con una visión: “Produzca eventos con un concepto único mientras crea una atmósfera diferente y única y proporciona contenido de calidad que varía de un evento a otro de acuerdo con la naturaleza del cliente y sus deseos”.

Nuestro lema es “Su evento es nuestra especialidad” y después de muchos cientos de eventos exitosos y muchas recomendaciones de empresas líderes y clientes privados, tenemos un amplio conocimiento y experiencia en producciones de eventos empresariales y privados y producciones únicas.

Rose Event Productions se fundó hace más de 13 años y es una compañía productora de experiencia que le brinda la oportunidad de experimentar el proceso de planificación y producción de eventos de una manera relajada desde el primer momento, cuando está seguro de que el evento es en buenas manos y profesional!

Rose Event Productions se especializa en la producción de eventos privados y empresariales, eventos de conceptos únicos, eventos de empleados corporativos, clientes o proveedores, conferencias, eventos de lanzamiento, vacacionistas y más. Nos especializamos en la producción de eventos exclusivos, eventos junto al mar, fiestas y banquetes anuales, conferencias, noches de lanzamiento, fiestas de consolidación, días divertidos y más.

Nuestra empresa brinda a cada cliente asesoramiento profesional y personal con énfasis en el tipo de evento, su carácter especial para cada cliente y el marco presupuestario. Paso a paso, lo acompañamos personalmente hasta que su evento exitoso se realice.

Nuestra empresa produce eventos profesionales y creativos que contribuyen a la calidad de la producción y a crear el evento perfecto para usted.

Rose Event Productions ofrece, además de alquilar el sitio seleccionado para el evento, una selección de servicios relacionados a una variedad de precios: servicios de catering, servicios de bar, servicios de música y amplificación, diseño de eventos, fotografía y muchas atracciones diferentes y especiales.

image

1500

אירועי חברות

650

ימי כיף וגיבוש

970

אירועים פרטיים

1200

נופשים בארץ ובחו״ל


Share on Facebook